Tầm nhìn

Với niềm tin, khát vọng và chiến lược phát triển bền vững, Đài Việt phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cao su tái sinh tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

Góp phần hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên bằng cách tái sinh chất thải thành nguyên liệu thô có thể tái sử dụng.

Giá trị cốt lõi

Nền tảng giá trị của Đài Việt được hun đúc dựa trên những giá trị tinh thần mà mỗi cán bộ, nhân viên Đài Việt luôn coi trọng và phát huy, bao gồm:

  • Tin cậy
  • Phát triển bền vững
  • Sáng tạo
  • Chuyên nghiệp
  • Chăm sóc khách hàng
  • Tâm huyết.

Bài viết khác